RIO

There are multiple definitions:

  1. Regionaal Indicatie-Orgaan (Dutch)

    • verzorgt de indicatiestelling voor AWBZ-gefinancierde verpleging en (huishoudelijke, persoonlijke en gespecialiseerde) verzorging. De organisatie valt onder de verantwoordelijkheid van gemeenten
    • CIZ, LOC, ZN, AWBZ
  2. right inferior oblique (English)