VVE

voorschoolse en vroegschoolse educatie(Dutch)

  • kinderen van 0 tot 4 jaar met een taalachterstand kunnen voorschoolse educatie krijgen bij de kinderopvang en peuterspeelzalen. Deze lessen zijn om te vermijden dat kinderen op jonge leeftijd een achterstand oplopen die ze niet meer kunnen inhalen
  • KDV, BSO
  • Education
  • https://montris…-po-vve-of-bso/