QChIP

quantitative chromatin immunoprecipitation (English)