BI

betrouwbaarheidsinterval (Dutch)

  • 95% BI is het 95% betrouwbaarheidsinterval, d.w.z. het interval waarvan we met 95% zekerheid mogen aannemen dat de werkelijke waarde van de bestudeerde variabele erin ligt
  • CI
  • Statistics